CSH logo
C-Services Holland b.v.
Installatie stand-alone licentie

Installatie stand-alone licentie

Download NEN1010Kabelberekeningen©RD

Download de laatste versie van NEN1010 Kabelberekeningen©RD.
Deze versie rekent conform de norm NEN1010:2015/2020.

Gebruik de onderstaande link om NEN1010 te downloaden:
NEN1010:2015/2020

Installatie op de werkstations

Pak het bestand uit, sla de bestanden op en start de installatie door het opgeslagen .exe bestand te starten. Het installatieprogramma neemt u door de benodigde stappen om NEN1010 te installeren.

Installatie van de Database

Tijdens de installatie wordt gevraagd of u de database wilt installeren op een bestaande MS SQL-server of dat u een nieuwe SQL Express installatie wilt uitvoeren.

Installatie van de database op een bestaande MS SQL-Server

Als u de database op een bestaande SQL-Sever wilt installeren, dient door debeheerder van deze server een database aangemaaktte worden,samen met een gebruiker die rechten heeft om tabellen te creërenbinnen deze database.
Tijdens installatie wordt gevraagd naar de gegevensom de server te kunnen benaderen:

  • Servernaam/ipadres: dit is het adres waarop deMSSQL server te vinden is;
  • Gebruikersnaam: de naam van de gebruiker die toegang heeft tot de NEN1010 database;
  • Wachtwoord: dit is het wachtwoord van de gebruiker die toegang heeft tot de NEN1010 database;
  • Database: de naam van de NEN1010 database zoals diedoor de beheerderop de server is gecreëerd.

Door middel van de button ‘Test’ wordt gecontroleerd of de SQL-Server te benaderen is op het opgegeven adres en of de gebruiker op de SQL-Server kan inloggen.

Als alle gegevens juist zijn ingevuld kun u verder gaan met installatie door op de Knop ‘Volgende >’ te drukken.

Installatie van de database op een nieuwe SQL Express installatie

Als u hiervoor kiest wordt SQL Express lokaal geïnstalleerd. Vervolgens wordtvia de lokale installatie van SQL Express de database voor NEN1010 gecreëerd.
Tijdens installatie wordt gevraagd naar de volgende gegevens:

  • Servernaam: dit is de naam die u aan de nieuw te installeren SQL Express server wilt geven;
  • Wachtwoord: dit is het wachtwoord dat u wilt geven aan de nieuw te installeren database;
  • Database: dit is de naam die u aan de NEN1010 database wilt geven.

Als alle gegevens zijn ingevuld kun u verder gaan met installatie door op de Knop ‘Volgende >’ te drukken.

Contact

Voor meer informatie overde producten en dienstverlening van C-Services Holland b.v. kunt u contact opnemen met onze afdeling sales via 0118-419911 of sales@csh4u.nl.