CSH logo
C-Services Holland b.v.
Modulebeschrijving

Modulebeschrijving

NEN 1010 Kabelberekeningen©RD Base

Met deze module is het mogelijk om op efficiënte wijze de aderdoorsnede, de maximaal toegestane stroom en de maximale lengte van een kabel te berekenen. Deze module verzorgt het rekenen met smeltveiligheden en installatieautomaten en voert kortsluitberekeningen uit. Met kortsluitberekeningen kunt u materiaal besparen, aangezien de uitkomsten berekend zijn en niet benaderd met behulp van de tabellen. Hierdoor legt u niet onnodig een (te) zware kabel aan. Bij de berekeningen kan ook, op flexibele wijze, rekening gehouden worden met de invloed van het voorliggende net. Door de automatenoptie kunt u, behalve met de bekende zekeringen, ook gebruik maken van standaard installatieautomaten. Van de automaten zijn ondermeer de B-, C- en D- norm karakteristieken in het programma opgenomen. Daarnaast is het met deze module mogelijk om, naast de aanwezige standaard beveiligingen, zelf karakteristieken van beveiligingen in te voeren. Met de optie aanrakingsspanning worden de relevante gegevens voor de bepaling hiervan ingevoerd. Bij de berekening wordt dan vermeld of aan de eis van de maximale aanraakspanning wordt voldaan.

NEN 1010 Kabelberekeningen©RD Extended

Deze module is een onmisbaar hulpmiddel wanneer u gaat rekenen aan asymmetrische belastingen van kabels en segmenten. U heeft u de mogelijkheid om de kabel op te delen in verschillende segmenten, elk met een eigen doorsnede en lengte en omgevingscondities. Bij elk segment kunt u een afzonderlijke wijze van aanleg definiëren. De belasting van segmenten kunt u zowel symmetrisch als asymmetrisch opgeven. Tevens kan per segment de fase om en om belast worden. De berekende gegevens worden overzichtelijk binnen een venster op een scherm gepresenteerd, waarin u  gemakkelijk door de verschillende onderdelen van de berekening kunt bladeren. Uiteraard is ook hier weer de indeling van de kabels in segmenten van toepassing. Bij het uitprinten van de berekende gegevens heeft u, afhankelijk van uw behoeften, de mogelijkheid om te kiezen tussen een beknopt overzicht van de verschillende segmenten in tabelvorm en/of een volledig overzicht van alle gegevens per segment.

NEN 1010 Kabelberekeningen©RD Pro

Deze module is een uitbreiding op de module Extended, speciaal voor berekeningen aan kabels in verlichtingsnetwerken. Met behulp van een wizard kan snel een verlichtingsnetwerk worden opgebouwd. Aftakkingen op de hoofdkabel kunnen doorgerekend worden, net als een aftakking op een aftakking. Ook is het mogelijk om verlichtingsnetten te berekenen op basis van gelijkstroom. Met behulp van een zelf op te bouwen, of te importeren, lampendatabase kunnen de belastingspunten snel worden gedefinieerd. In een overzichtelijk schema is de gesegmenteerde kabelloop weergegeven. Hierbij worden waarden van spanningsverlies, vermogen, cos phi, totaalstroom en fasespanning direct weergegeven door de muis op een belastingspunt te plaatsen. In de berekening kan ook met een beperkt aantal kabeldiameters worden gewerkt. Tevens is het makkelijk een wijziging aan te brengen in een reeds gedefinieerd verlichtingsnetwerk.

NEN1010 Kabelberekeningen©RD Pro+

De Pro+ module is de meest uitgebreide versie van NEN1010 Kabelberekeningen©RD. Met deze module kan een volledig netwerk worden ontworpen. De software NEN1010 Kabelberekeningen©RD Pro+ richt zich speciaal op het plaatsen van meerdere kasten achter elkaar, meerdere aansluitingen op de hoofdkast en selectiviteit van beveiligingen. Elke kast kan zijn eigen beveiliging(en) en verdeler(s) bevatten. Selectiviteit van de beveiligingen wordt bepaald aan de hand van de prospectieve kortsluitstroom, de trip- en de non-trip karakteristieken van de in serie staande beveiligingen.  

Door een afbeelding toe te voegen krijgt zowel de gebruiker als opdrachtgever een realistischer inzicht bij het maken van de kabelberekeningen.
Bij het afdrukken van een rapport van de berekening kan gekozen worden voor het afdrukken van de resultaten voor alle takken in het netwerk of kunnen de resultaten per tak worden afgedrukt, waarbij de af te drukken gegevens per tak verschillend kunnen zijn.

NEN1010 Kabelberekeningen©RD Pro+ (projectlicentie)

Heeft u een tijdelijk project waarvoor u een kabelberekeningssoftware nodig heeft? Dan biedt C-Services Holland b.v. u de mogelijkheid om een gebruikscontract af te sluiten met een looptijd van zes maanden. De projectlicentie is uitsluitend voor de module Pro+.

Mocht er interesse zijn maar ben je nog niet in bezit van de NEN1010 Kabelberekening RD Pro+? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van het gratis bruikleenpakket.

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Mail: sales@csh4u.nl
Telefoon: +31 (0)118 419 911

Vergelijking modules NEN1010 Kabelberekeningen©RD

  Base Extended Pro Pro+
Eenvoudige invoer van gegevens
Symmetrische belasting
Zelf definieerbare beveiligingstypen
Rekenen met meerdere segmenten ×
Meerdere belastingpunten toevoegen ×
Asymmetrische belastingen ×
Wizard functionaliteit × ×
Aftakkingen × ×
Opbouwen van objectendatabase × ×
Hanteren van doorsnedebeperking × ×
Meerdere aansluitingen op een kast × × ×
Toevoegen van verdeler aan een kast × × ×
Dimensioneerbare verdeler × × × 
Bepaling selectiviteit × × ×
Selectief delen van netwerk printen × × ×
Achtergrond afbeelding toevoegen × × ×

Contact

Voor meer informatie over de producten en dienstverlening van C-Services Holland b.v. kunt u contact opnemen met onze afdeling sales via 0118-419911 of sales@csh4u.nl.