CSH logo
C-Services Holland b.v.
NEN1010 Kabelberekeningen© RD

NEN1010 Kabelberekeningen© RDNEN1010 Kabelberekeningen©RD is een kabelberekeningsprogramma waarmee, naast standaard kabelberekeningen, tevens complexe (verlichtings)kabels met aftakking op aftakking doorgerekend kunnen worden. Dankzij de speciale rekenmodule kunnen berekeningen snel worden uitgevoerd. Het programma bepaalt met formules en enkele tabellen uit de NEN1010 (NEN1010:2015/2020 van NEN in Delft) o.a. de minimale doorsnede van de aders, de maximale lengte van de kabel in verband met het toegestane spanningsverlies, de kortsluiting en de aanraakspanning. Door de overzichtelijke indeling van het invoervenster en duidelijke rapportages wordt direct duidelijk welke gegevens nog ingevuld moeten worden, welke gegevens berekend zijn of welke buiten de door de NEN1010 gestelde grenzen vallen.

Bruikleenpakket

Om kennis te maken met de software NEN1010 Kabelberekeningen©RD, biedt C-Services Holland B.V. de mogelijkheid om gebruik te maken van een gratis bruikleenpakket. De duur van de bruikleenperiode wordt in onderling overleg bepaald.

Versies

Het softwarepakket is te verkrijgen in verschillende versies, welke zijn opgebouwd uit diverse modules. Hierdoor kan er een keuze worden gemaakt uit een pakket dat het beste aansluit bij de werkzaamheden. In de modulebeschrijving worden vergelijkingen en functionaliteiten van de verschillende versies weergegeven.

Voordelen NEN1010 Kabelberekeningen©RD:
 • Rekent conform de norm NEN1010:2015/2020 van NEN in Delft.
 • Grafische en dynamische weergaven van de kabel, het voedende gedeelte en belastingen.
 • Snel eenvoudige en complexe kabels en aftakkingen doorrekenen.
 • Invloed van aanpassingen in het ontwerp van de kabel tonen.
 • Minimale kabeldoorsnede berekenen.
 • Overzichtelijke rapportage en presentatie van de ingevoerde en berekende gegevens.
 • Helpdesk voor ondersteuning bij vragen.
 • Wisselbaar scherm.
 • Projectmatig werken.
Versies
 • NEN1010 Kabelberekeningen©RD Base;
 • NEN1010 Kabelberekeningen©RD Extended;
 • NEN1010 Kabelberekeningen©RD Pro;
 • NEN1010 Kabelberekeningen©RD Pro+.